مگا کارت/MEGA CARD

مگاکارت اعتباری به عنوان کارت مادر برای خرید کالا و استفاده از خدمات اعتباری کارت های اعتباری گریت کارت و دیلی کارت محسوب می گردد. و کلیه کارمندان و کارکنان سازمان های دولتی، عمومی و خصوصی طرف قرارداد با گروه اقتصادی هادیان برای استفاده از خدمات اعتباری گروه و خرید نقدی اولیه، نیازمند دریافت مگاکارت اعتباری گروه اقتصادی هادیان ازشرکت تجارت الکترونیک پارسیان وابسته به بانک پارسیان می باشند.

 


Megacard is considered as a mother card for the purchase of goods and the use of credit card services, credit cards, and card slip cards. All employees and employees of government agencies, public and private contracting with the Hadian Economic Group to use the Group’s credit services and initial cash purchases require the receipt of the Hedayan Economic Group’s Megacart Credit from Parsian Bank Corp.’s e-commerce corporation

  نظرات