لایف کارت/LIFE CARD

گروه اقتصادی هادیان با هدف تامین نیازهای اساسی و توسعه رفاه اقتصادی برای خانواده دارندگان کارت های اعتباری هادیان؛ اقدام به ارائه لایف کارت اعتباری به صورت قرض الحسنه و صرفا با کارمزد سالیانه ۲% با اقساط بلند مدت و تا سقف پنج سال می نماید.
بدین منظور دارندگان مگاکارت اعتباری هادیان می توانند از طریق مگاکارت، اقدام به خرید نقدی کالای مورد نیاز خود نموده و تا سقف ۱۰۰% مبلغ خرید نقدی خود را از طریق لایف کارت اعتباری به صورت اقساطی و قرض الحسنه دریافت نمایند.
بنابراین دارندگان مگاکارت می توانند تا سقف ۱۰۰% خریدهای نقدی خود را، لایف کارت اعتباری با اقساط بلند مدت تا سقف پنج سال (بر اساس میزان مبلغ انتخابی خریدار برای دریافت اعتبار از لایف کارت) و همچنین قرض الحسنه و صرفا با کارمزد سالیانه ۲% دریافت نمایند.

 

*شرایط استفاده از لایف کارت
میزان اعتبار لایف کارت بر اساس خرید نقدی نخست تعیین خواهد شد و تا سقف ۱۰۰%خرید نقدی نخست از طریق مگاکارت خواهد بود.

امتیازات استفاده از لایف کارت:
۱- امکان بهره مندی از تسهیلات اعتباری تا سقف ۱۰۰% مبلغ خرید نقدی
۲- امکان بهره مندی از روند اداری آسان و سهولت و سرعت در تامین تضامین مورد نیاز
۳- اعتبار قابل استفاده در لایف کارت به صورت قرض الحسنه بوده و صرفا دارای کارمزد ۲% خواهد بود.
۴- بازپرداخت اقساط لایف کارت به صورت بلند مدت و تا سقف پنج سال ( ۶۰ ماه) امکان پذیر می باشد.

 

*مراحل استفاده از لایف کارت
۱- دارنده مگاکارت می تواند از طریق مگاکارت اقدام به خرید نقدی تا سقف ۵۰ میلیون تومان بنماید.
۲- سپس دارنده مگاکارت می تواند تا سقف ۱۰۰% از خرید نخست را از طریق مگاکارت ( براساس انتخاب دارنده مگاکارت ) به صورت اقساطی و بلند مدت و همچنین قرض الحسنه از طریق دریافت لایف کارت و استفاده از آن مجددا خرید نماید.
۳- دارنده لایف کارت می تواند بر اساس تمایل و انتخاب خود نسبت به تعیین مدت زمان بازپرداخت اقساط لایف کارت از یک سال تا پنج سال بر اساس مبلغ اعتباری موجود در لایف کارت اقدام نماید.

 


The Hadian Economic Group, with the aim of providing basic needs and developing economic welfare for the family of holders of Hadian Credit Cards, is to provide a credit card loan in the form of a loan with a 2% annual salary with long installments and up to five years.
To this end, holders of the Hadian Mega Card can purchase cash from their merchandise through Mega card and receive up to 100% of their cash purchase through Life card payments in installments and loans.
Thus, the holders of Mega card can pay up to 100% of their cash purchases, life card with long-term installments up to five years (based on the amount of purchaser’s selected amount to receive credit from the Life Card), as well as the loan with the annual fee of 2% Receive

Terms of use of Life Card
Lifetime Life Cards are determined on the basis of the first cash purchase and will be up to 100% first cash purchase through Mega card.

Lifetime card usage privileges
Possibility to use credit facilities up to 100% of cash purchase
Possibility to benefit from easy administrative process and ease and speed in providing the required guarantee
Credit applicable to Life Card is in cash and will only be 2%.
Repayment of life-card installments is possible for a long term and up to five years (60 months).

Steps to using the Life Card
Mega card holder can buy cash up to 50 million USD through Mega card.
The Mega card holder can then redeem at least 100% of the first purchase through Mega card (based on the choice of the Mega card holder) in installments and on a long-term basis, as well as by borrowing from the recipient by receiving and using the Life Card.
The LIFE Card holder may, depending on his willingness and choice, determine the payback period of Life Card payments from one year to five years based on the amount of credit available in the Life Card.

  نظرات