درباره گروه اقتصادی هادیان

گروه اقتصادی هادیان با هدف تامین نیازهای مصرفی خانواده شاد و سالم ایرانی در زمینه های فناوری های خانگی، کالای فرهنگی و خرید کالا و خدمات مورد نیاز خانواده ها، جوانان و اقشار متنوع طبقات گوناگون اجتماعی و تامین آسان و با صرفه ی مالی و زمانی محصولات با کیفیت ایرانی و خارجی، توانسته است با صرف حداکثر تلاش سازمانی و عملیاتی خود، بستری مناسب و کارآمد به منظور ترویج و توسعه استفاده روزآمد و هدف مند از خدمات اعتباری مدرن بر اساس متدهای نوین سهولت و دسترسی به صرفه و بر اساس حداکثر منافع برای مشتری بنماید.

گروه اقتصادی هادیان با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان خود و با استفاده از مدیریت مبتنی بر احترام به  سلایق و حساسیت های مشتری ایرانی، توانسته است با ارائه منظم و به روزرسانی دائمی خدمات کارت های اعتباری خود سهم به سزایی در سهولت و تامین نیاز ها و آروزهای خانواده های ایرانی و توانمند سازی جوانان و زنان هم میهنمان داشته  و از این رو با خلق مکانیسم های انگیزشی در استفاده از کارت های اعتباری و تنوع بخشی خلاقانه در عرصه ی به روزرسانی فناورانه خدمات اعتباری، کمک شایانی به حفظ منزلت مشتریان و سهولت دسترسی آنان به خدمات اعتباری داشته باشد.

 


Hadian Economic Group with the aim of meeting the needs of the happy and healthy Iranian family in the field of home technology, cultural goods and the purchase of goods and services for families, youth and various groups of various social classes and easy provision of financial and time products With both Iranian and foreign quality, it has been able, with maximum organizational and operational effort, to provide an appropriate and efficient environment for the promotion and development of up-to-date and targeted use of modern credit services based on new methods of ease and affordable access based on maximum benefits for Make a customer.

Hadian Economic Group has been able to provide a regular and up-to-date service of credit card services to ease and meet the needs and needs of its clients through management based on respect for the customer’s tastes and sensitivities. Thanks to the Iranian families and the empowerment of our youth and women, we have created incentive mechanisms for using credit cards and creative innovation in the field of technology update of credit services, helping to maintain the dignity of customers and ease of access. They have credit services.